• Slide 2

  Grad Rijeka

 • Slide 1

  Trsatska gradina, Rijeka

 • Slide 4

  Hotel Neboder

 • Slide 5

  Hrvatski kulturni dom na Sušak, Rijeka

 • Slide 6

  Hrvatski kulturni dom na Sušak

 • Slide 8

  Hotel Uvala Scot, Kraljevica

 • Slide 6

  Riječki korzo

banner 2019

Propozicije

1. Cilj

Cilj festivala je popularizacija puhačke glazbe te podizanje kvalitete puhačke glazbe u Hrvatskoj i srednjoeuropskoj regiji u cjelini.

2. Pravo nastupa na festivalu

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi puhački orkestri iz srednjoeuropske regije i drugih dijelova Europe i svijeta, koji odgovaraju međunarodnim puhačkim kriterijima.
Natjecateljske odredbe su obavezne i vrijede za sve orkestre koji sudjeluju na festivalu Na festivalu može sudjelovati najviše 25 orkestara. Tijekom natjecanja nije dozvoljena promjena članova orkestra. Organizator dozvoljava da u svakom orkestru sudjeluju i profesionalni glazbenici pod uvjetom da su oni također članovi orkestra. Orkestar može uključiti najviše tri pomoćna izvođača - amatera za nastup na festivalu u slučaju da su mu potrebna u izvođenju kompozicija. Uz prijavnicu na festival orkestar mora priložiti i popis svih svojih izvođača (amatera profesionalaca i pomoćnih izvođača). Organizator zadržava pravo u svako vrijeme provjeriti istinitost tih podataka.

3. Program festivala

Natjecateljski dio
Orkestar može slobodno izabrati u kojoj će kategoriji po težini nastupiti na festivalu. Omladinski orkestri ukoliko su kvalitetni mogu se natjecati ako žele i u seniorskoj konkurenciji.

Seniorska kategorija:

A) Visoka kategorija,
B) Viša kategorija,
C) Srednja kategorija,

Omladinska kategorija

D) Viši stupanj i
E) Početni stupanj.

U svih pet kategorija svi orkestri izvode tri različite skladbe:

1.) Uvodnu skladbu
2.) Obavezna skladba
3.) Skladba po izboru

Redoslijed izvođenja obavezne i skladbe po izboru nije zadan, ali se prije izvođenja mora propisno najaviti žiriju. Uvodna skladba se ne ocjenjuje. Ta skladba mora biti visoke umjetničke vrijednosti. Izbor obavezne glazbe određuje kojoj će kategoriji orkestar pripadati. Skladba po izboru mora imati isti ili viši stupanj težine u odnosu na obaveznu glazbu. Obavezna skladba mora biti na višoj glazbenoj razini. . Instrumentalne ili vokalno solističke skladbe nisu dozvoljene. U svih pet kategorija vrijeme trajanja izvedbe ne smije biti duže od 30 minuta. Orkestri nastupaju u razmacima od 40 minuta. Svaki orkestar je obavezan do 15. veljače 2019. organizatoru poslati skladbu po izboru u pet primjeraka.

4. Obavezne skladbe za seniorske kategorije:

A)Visoki stupanj : Philip Sparke - Sinfonietta n. 4
     (Anglo Music - www.bandmusicshop.com)

B) Viši stupanj : Fritz Neuböck - Dance with the Devil
     (Tierolff Musikverlag - www.tierolff.nl)
C) Srednji stupanj:. Thomas Asanger - Blue Hole
     (Rundel Verlag - www.rundel.de )

Obavezna skladbe za omladinske kategorije

D) Viši stupanj: Matteo Firmi - Grado, portrait of Isola del Sole
     (www.orchestralart.com)

E) Početni stupanj :Manfred Sternberger - Journey through the Highlands
     (Kliment Verlag - www.kliment.at )

5. Kriteriji ocjenjivanja

Ocjenjivanje izvedenih skladbi uslijedit će po kriterijima koji su navedeni ispod:

1. Opći dojam orkestra
2. Tonska kvaliteta izvedbe
3. Artikulacija
4. Tehnika izvedbe
5. Ritam i metrika
6. Dinamika izvedbe
7. Tempo izvedbe
8. Zvukovno ujednačavanje orkestra
9. Glazbeni izraz
10.Interpretacija i stil

Svaki član žirija po dolje navedenom kriteriju daje maksimalno 10 bodova:
10 = „odlično“
9 = „vrlo dobro“
8 = „dobro“
7 = „zadovoljavajuće“
6 = „ne zadovoljava“

Svaki član žirija može dodijeliti maksimalno 100 bodova. Obvezna i skladba po izboru se vrednuju odvojeno, pa se tako sveukupno može osvojiti 600 bodova.
Zbroj svih pojedinačno dodijeljenih bodova od četiri člana žirija će se podijeliti sa šest, pa će se tako dobiti sveukupni broj bodova pojedinog orkestra.

6. Žiri

Žiri je međunarodnog karaktera i imenuje ga organizator festivala. Sve natjecatelje ocjenjuje žiri koji se sastoji od 3 ili pet članova ovisno o broju orkestara na natjecanju. Član žirija ujedno ne može sudjelovati u natjecanju. Ocjenjivanje i konačne odluke žirija su neosporne i konačne, te natjecatelji nemaju pravo na žalbu.

7. Nagrade, dodjela nagrada i priznanja

U okviru svečane dodjele nagrada će se svakom orkestru pročitati osvojeno mjesto i sveukupni broj osvojenih bodova. Tada će se orkestrima dodijeliti i slijedeća priznanja:

90,1 – 100 bodova: „sudjelovanjem ostvarili izvrstan uspjeh“
80,1 – 90 bodova: „sudjelovanjem ostvarili vrlo dobar uspjeh“
70,1 – 80 bodova: „sudjelovanjem ostvarili dobar uspjeh“
60.1 – 70 bodova: „uspješno sudjelovali“

Za prva tri orkestra dodjeljuju slijedeće nagrade u svih pet kategorija.:

1. Mjesto: Zlatno priznanje i nagrada A od sponzora (27.04.2019.).
2. Mjesto: Srebrno priznanje i nagrada B od sponzora (27.04.2019.).
3. Mjesto: Brončano priznanje i nagrada C od sponzora (27.04.2019.).

Osim toga u svakoj kategoriji dodjeljuje se i posebna nagrada za najbolju interpretaciju obvezne skladbe te za najboljeg dirigenta natjecanja. Poslije proglašenja rezultata dirigenti orkestara obavljaju stručni razgovor sa predsjednikom i članovima žirija.

8. Prijava

Na upit orkestra, organizator šalje prijavnicu kojom orkestar rezervira mjesto na natjecanju.
Puhački orkestri organizatoru festivala šalju popunjenu i potpisanu prijavnicu.
Nakon primitka prijavnice (do 15. veljače 2019 ) orkestri moraju organizatoru poslati
slijedeće podatke
1.Naziv i ime kompozitora uvodne, obavezne i po izboru skladbe
2. Partiture skladbe po izboru
3. Aktualnu fotografiju orkestra
4. Kratki opis orkestra, najbitnije informacije o orkestru ne veće od pet rečenica
5. Pismeni popis svih glazbenika u orkestru prema 2. točci propozicija i točan broj sudionika
orkestra (s popratnim osobama koje ne sudjeluju u samom natjecanju) zbog rezervacija
soba u hotelu. poslati do 01. travnja 2019.

9. Opće odredbe

U slučaju nekih nepredviđenih okolnosti organizator ima pravo promjene satnice programa i mjesta izvođenja programa. Organizator zadržava prava na sve audio i video zapise s festivala. Ne odgovara za eventualnu krađu ili oštećenja instrumenata, odjeće i drugih vrijednih stvari te zadržava pravo udaljiti s festivala svaki orkestar koji se ne drži propisanih pravila i natjecateljskih odredbi. Svi sudionici dobivaju programsku knjižicu festivala za uspomenu.