• Slide 2023 2

  Omišalj

 • Slide 2023 1

  Društveni dom, Omišalj

 • Slide 8

  Hotel Uvala Scot, Kraljevica

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Riječki Korzo

Logo 2020

Propozicije

1. Cilj

Cilj festivala je popularizacija puhačke glazbe, puhačkih orkestara i bendova kroz natjecanje te na tim osnovama permanentno podizanje kvalitete orkestara i bendova ne samo u Hrvatskoj i srednjoeuropskoj regiji nego i u Europi u cjelini..

2. Pravo nastupa na festivalu

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi puhački orkestri iz srednjoeuropske regije i drugih dijelova Europe i svijeta, koji odgovaraju međunarodnim puhačkim kriterijima.
Natjecateljske odredbe su obavezne i vrijede za sve orkestre i bendove koji sudjeluju na festivalu. U vrijeme natjecanja nije dozvoljena promjena članova orkestra. Organizator dozvoljava da u svakom orkestru sudjeluju i profesionalni glazbenici pod uvjetom da su oni također članovi orkestra. Orkestar može uključiti najviše tri pomoćna izvođača - amatera za nastup na festivalu u slučaju da su mu potrebna u izvođenju kompozicija. Uz prijavnicu na festival orkestar mora priložiti i popis svih svojih izvođača (amatera profesionalaca i pomoćnih izvođača). Organizator zadržava pravo po potrebi provjeriti istinitost tih podataka.

3. Program festivala

Natjecateljski dio
Orkestri i bendovi mogu slobodno izabrati u kojoj će kategoriji po težini nastupiti na festivalu. Omladinski orkestri i bendovi ukoliko smatraju da su kvalitetni mogu se natjecati i u višem stupnju težine.
Natjecanje puhački orkestara i bendova se provodi u 5 kategorija po stupnju težine

U svih pet kategorija svi orkestri i bendovi izvode tri različite skladbe:

1.) Uvodnu skladbu
2.) Obavezna skladba
3.) Skladba po izboru

Redoslijed izvođenja obavezne i skladbe po izboru nije zadan, no prije izvođenja mora se propisno najaviti žiriju. Uvodna skladba se ne ocjenjuje i ta skladba mora biti visoke umjetničke vrijednosti. Izbor obavezne glazbe određuje kojoj će kategoriji orkestar pripadati. Skladba po izboru mora imati isti ili viši stupanj težine u odnosu na obaveznu glazbu. Obavezna skladba mora biti na višoj glazbenoj razini.
Instrumentalne ili vokalno solističke skladbe nisu dozvoljene. U svim navedenim kategorijama vrijeme trajanja izvedbe ne smije biti duže od 30 minuta. Orkestri nastupaju u razmacima od 40 minuta. Svaki orkestar i bend je obavezan u predviđenom roku poslati predsjedniku žirija originalnu skladbu po izboru u četiri primjerka.

Obavezne skladbe za puhačke orkestre po stupnju težine (seniori)
A) - Stupanj težine 5 - David Maslanka - The seeker –maslanka press.com
B) - Stupanj težine 4 - Franco Cesarini - Images of a City - Mitropa Music
www.bandmusicshop.com
C) -Stupanj težine 3 - Jacob de Haan - Ministry of Winds - De Haske Music
www.bandmusicshop.com
D) - Stupanj težine 2.5- Matteo Firmi - Slovenian Dances
starmusicpublishing.com

Skladba po stupnju težine za omladinske puhačke orkestre

E) - Stupanj težine 1,5 / 2 – Flex Band - Williams Owen - Carpathia - Fjh Music press.
Obavezne skladbe za Bras Bendove – po stupnju težine
A ) Stupanj težine -5-6 - Johan de Meij - Extreme Make-Over - Amstel Music
www.bandmusicshop.com
B) Stupanj težine - 4-5 - Jan de Haan - The patriots - De haske Music
www.bandmusicshop.com
C) Stupanj težine - 3-4 - Oliver Waespi - Theme and Variations - Beriato Music
www.bandmusicshop.com
D) Stupanj težine -2-3 - Jacob de Haan - Bliss - De Haske Music
www.bandmusicshop.com
E) Stupanj težine 1.5 / 2 - Ennio Salvere - A social Suite - Molenaar edition
www.molenaar.com

5. Kriteriji ocjenjivanja

Ocjenjivanje izvedenih skladbi uslijedit će po kriterijima koji su navedeni ispod:

1. Opći dojam orkestra
2. Tonska kvaliteta izvedbe
3. Artikulacija
4. Tehnika izvedbe
5. Ritam i metrika
6. Dinamika izvedbe
7. Tempo izvedbe
8. Zvukovno ujednačavanje orkestra
9. Glazbeni izraz
10.Interpretacija i stil

Svaki član žirija po dolje navedenom kriteriju daje maksimalno 10 bodova:
10 = „odlično“
9 = „vrlo dobro“
8 = „dobro“
7 = „zadovoljavajuće“
6 = „ne zadovoljava“

Svaki član žirija može dodijeliti maksimalno 100 bodova. Obvezna i skladba po izboru se vrednuju odvojeno, pa se tako sveukupno može osvojiti 600 bodova.
Zbroj svih pojedinačno dodijeljenih bodova od četiri člana žirija će se podijeliti sa šest, pa će se tako dobiti sveukupni broj bodova pojedinog orkestra.

6. Žiri

Žiri je međunarodnog karaktera i imenuje ga organizator festivala. Sve natjecatelje ocjenjuje žiri koji se sastoji od tri do pet članova ovisno o broju orkestara i bendova na natjecanju. Ocjenjivanje i konačne odluke žirija su neosporne i konačne, te natjecatelji nemaju pravo na žalbu.

7. Proglašenje rezultata natjecanja i dodjela priznanja

Na završnoj svečanosti svakom orkestru i bendu biti će službeno objavljeno osvojeno mjesto i sveukupni broj osvojenih bodova. Pri tome će orkestrima i bendovima biti dodijeliti i slijedeća (bodovna) priznanja:

90,1 – 100 bodova: „sudjelovanjem ostvarili izvrstan uspjeh“ 
80,1 – 90 bodova: „sudjelovanjem ostvarili vrlo dobar uspjeh“ 
70,1 – 80 bodova: „sudjelovanjem ostvarili dobar uspjeh“ 
60.1 – 70 bodova: „uspješno sudjelovali“

Za prva tri orkestra dodjeljuju slijedeće nagrade u svih pet kategorija.:

1. Mjesto: Zlatno priznanje 2. Mjesto: Srebrno priznanje 3. Mjesto: Brončano priznanje.

Osim toga u svakoj kategoriji dodjeljuje se i posebna nagrada za najbolju interpretaciju obvezne skladbe te za najboljeg dirigenta natjecanja. Poslije proglašenja rezultata dirigenti orkestara obavljaju stručni razgovor sa predsjednikom i članovima žirija.

8. Prijava

Na upit orkestra, organizator šalje prijavnicu kojom orkestar rezervira mjesto na natjecanju.
Puhački orkestri i bendovi organizatoru festivala šalju popunjenu i potpisanu prijavnicu.
Nakon primitka prijavnice orkestri i bendovi moraju organizatoru poslati
slijedeće podatke
1.Naziv i ime kompozitora uvodne, obavezne i po izboru skladbe
2. Partiture skladbe po izboru (4 komada za svakog člana žirija
3. Aktualnu fotografiju orkestra
4. Kratki opis orkestra, najbitnije informacije o orkestru ne veće od pet rečenica
5. Pismeni popis svih glazbenika u orkestru prema 2. točci propozicija i točan broj sudionika
orkestra (s osobama u pratnji koje ne sudjeluju u samom natjecanju) zbog rezervacija
soba u hotelu.

9. Opće odredbe

U slučaju nekih nepredviđenih okolnosti organizator ima pravo promjene satnice programa i mjesta izvođenja programa. Organizator zadržava pravo na sve audio i video zapise s festivala. Ne odgovara za eventualnu krađu ili oštećenja instrumenata, odjeće i drugih vrijednih stvari te zadržava pravo udaljiti s festivala svaki orkestar koji se ne drži propisanih pravila i natjecateljskih odredbi. Svi sudionici dobivaju programsku knjižicu festivala za uspomenu.