PROPOZICIJE

PROpozicije

1. Cilj
Cilj festivala je popularizacija puhačke glazbe te  podizanje kvalitete puhačke glazbe u  Hrvatskoj i srednjoeuropskoj regiji u cjelini.

2.  Pravo nastupa na festivalu
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi puhački orkestri iz srednjoeuropske regije  i drugih dijelova Europe i svijeta, koji odgovaraju međunarodnim puhačkim  kriterijima. 
Natjecateljske odredbe su obavezne i vrijede za sve orkestre koji sudjeluju na festivalu Na festivalu može sudjelovati najviše 25 orkestara. Tijekom natjecanja nije dozvoljena promjena članova orkestra. Organizator dozvoljava da u svakom orkestru sudjeluju i profesionalni glazbenici pod uvjetom da su oni također članovi orkestra. Orkestar  može uključiti  najviše tri  pomoćna izvođača - amatera za nastup na festivalu  u slučaju da su mu potrebna u izvođenju kompozicija. Uz prijavnicu na festival orkestar  mora  priložiti i popis svih  svojih izvođača (amatera profesionalaca i pomoćnih  izvođača). Organizator zadržava pravo u svako vrijeme provjeriti istinitost tih podataka.

3. Program festivala
Natjecateljski dio
Orkestar može slobodno izabrati u kojoj će kategoriji po težini nastupiti na festivalu. Omladinski orkestri ukoliko su kvalitetni mogu se natjecati ako žele i u seniorskoj konkurenciji.

Seniorska kategorija: A) Visoka kategorija, B) Viša kategorija,C) Srednja kategorija, Omladinska kategorija D) Viši stupanj i najlakša početna kategorija . E)  Početni stupanj. 
U svih pet kategorija svi  orkestri izvode tri različite skladbe: 

1.) Uvodnu skladbu 
2.) Obavezna skladba 
3.) Skladba po izboru 

Redoslijed izvođenja obavezne i skladbe po izboru nije zadan, ali se prije izvođenja mora propisno najaviti žiriju. Uvodna skladba se ne ocjenjuje. Ta skladba mora biti  visoke umjetničke vrijednosti. Izbor obavezne glazbe određuje kojoj će kategoriji orkestar pripadati. Skladba po izboru mora imati isti ili viši stupanj težine u odnosu na obaveznu glazbu. Obavezna skladba mora biti na višoj  glazbenoj razini. . Instrumentalne ili vokalno solističke skladbe nisu dozvoljene. U svih pet kategorija vrijeme trajanja izvedbe ne smije biti duže od 30 minuta. Orkestri nastupaju u razmacima od 35 minuta. Svaki orkestar  je obavezan do 28. veljaće 2017. organizatoru poslati skladbu po izboru u pet primjeraka.


4. Obavezne skladbe za seniorske kategorije:
A) Visoki stupanj: Music for a Festival ( Philip Sparke ) Studio Music Company.
B) Viši stupanj : Festa Paesana (Jacob de Haan) De Haske Publishing BV.
C) Srednji stupanj:Legacy (James Swearingen) C. I. Barnhouse Company 

Obavezna skladbe za omladinske kategorije
D) Viši stupanj:. Encanto ( Robert W Smith ) Hal Leonard Corporation
E) Početni stupanj:. A Joyful Journey ( Robert Sheldon ) Alfred Publishing Co.


Musikverlag Abel
Uga 80
6884 Damüls
Österreich
Tel. +43 (05510) 3050
www.abel.at

Musikverlag Rundel
Untere Gewendhalde 27-29
88430 Rot an der Rot
Deutschland
Tel. +49 (08395) 94260
www.rundel.de

De Haske Publications BV
Businesspark Friesland-West 15
8440 AS Heerenveen
Niederlande
Tel. +31 (0513) 65 30 53
www.dehaske.com

 

5.  Kriteriji ocjenjivanja 
Ocjenjivanje izvedenih skladbi uslijedit će po kriterijima koji su navedeni ispod:

1. Opći dojam orkestra
2. Tonska kvaliteta izvedbe
3. Artikulacija
4. Tehnika izvedbe
5. Ritam i metrika 
6. Dinamika izvedbe
7. Tempo izvedbe
8. Zvukovno ujednačavanje orkestra 
9. Glazbeni izraz 
10. Interpretacija i stil 

Svaki član žirija po dolje navedenom kriteriju daje maksimalno 10 bodova:
10 = „odlično“
9 = „vrlo dobro“
8 = „dobro“
7 = „zadovoljavajuće“
6 = „ne zadovoljava“
Svaki član žirija može dodijeliti maksimalno 100 bodova. Obvezna i skladba po izboru se vrednuju odvojeno, pa se tako sveukupno može osvojiti 600 bodova.
Zbroj svih pojedinačno dodijeljenih bodova od četiri člana žirija će se podijeliti sa šest, pa će se tako dobiti sveukupni broj bodova pojedinog orkestra. 

6.  Žiri 
Žiri je međunarodnog karaktera i imenuje ga organizator festivala. Sve natjecatelje ocjenjuje žiri koji se sastoji od  pet članova. Član žirija ujedno ne može sudjelovati u natjecanju. Ocjenjivanje i konačne odluke žirija su neosporne i konačne, te natjecatelji nemaju pravo na žalbu.

7.  Nagrade, dodjela nagrada i priznanja 
U okviru svečane dodjele nagrada će se svakom orkestru pročitati osvojeno mjesto i sveukupni broj osvojenih bodova. Tada će se orkestrima dodijeliti i slijedeća priznanja: 

90,1 – 100 bodova: „sudjelovanjem ostvarili izvrstan uspjeh“ 
80,1 – 90 bodova: „sudjelovanjem ostvarili vrlo dobar uspjeh“ 
70,1 – 80 bodova: „sudjelovanjem ostvarili dobar uspjeh“ 
60 – 70 bodova: „uspješno sudjelovali“ 

Za prva tri orkestra će se u svakoj kategoriji dodijeliti slijedeće nagrade: 

1. Mjesto: Zlatno priznanje i nagrada A od sponzora (22.04.2017.).
2. Mjesto: Srebrno priznanje i nagrada B od sponzora (22.04.2017.).
3. Mjesto: Brončano priznanje i nagrada C od sponzora (22.04.2017.).

Osim toga će se svakoj kategoriji dodijeliti i posebna nagrada za najbolju interpretaciju obvezne skladbe. Za svih pet  kategorije će se dodijeliti i skupna nagrada za najboljeg dirigenta.

Svaki orkestar će dobiti po jedno priznanje koje opisuje njihov uspjeh na festivalu. Osim toga će svaki orkestar od žirija dobiti kratku pismenu zabilješku u kojoj će biti sadržano mišljenje i moguće primjedbe vezane uz nastup tog orkestra. 

8.  Prijava 
Na upit orkestra, organizator šalje prijavnicu orkestru kojom se rezervira mjesto na festivalu.
Kako bi se prijava službeno uvažila, puhački orkestri organizatoru festivala moraju poslati slijedeće podatke: 
U cijelosti popunjena i potpisanu prijavnicu na festival  
Nakon prijave orkestri moraju organizatoru  poslati navedene podatke  do  31. siječnja 2017.:
1.Naziv i ime kompozitora uvodne, obavezne i po izboru skladbe 
2. Partiture skladbe po izboru 
3. Aktualnu fotografiju orkestra 
4. Kratki opis orkestra, najbitnije  informacije o orkestru ne veće od pet rečenica

5. Pismeni popis svih glazbenika u orkestru prema 2. točci propozicija i točan broj  sudionika orkestra (s popratnim osobama koje ne sudjeluju u samom natjecanju) zbog rezervacija soba u hotelu. poslati do  02.travnja 2017. 

9.  Opće odredbe
Organizator  zadržava   prava na sve audio i video zapise s festivala.
Ne odgovara za eventualnu krađu ili oštećenja instrumenata, odjeće i drugih vrijednih stvari  te zadržava pravo udaljiti s festivala svaki orkestar koji se ne drži propisanih pravila i natjecateljskih odredbi. Svi sudionici na  samom početku festivala dobivaju  programsku knjižicu festivala za uspomenu.